Pam.Web.Models.Catalog.ProductDetailsModel+ProductPriceModel
اجاره روزانه:
35,000 تومان
حداقل روزهای قابل اجاره: 5 روز
تماس
استان قزوین شهر قزوین خیام شمالی
جدول اجاره در ماه جاری
شهریور 1398
مهر 1398
آبان 1398
شنبه
یکشنبه
دو‌شنبه
سه‌شنبه
چهار‌شنبه
پنجشنبه
جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

کیسه خواب

کیسه خواب مناسب برای دمای -۳۰
درباره این آگهی سوال بپرسید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR